Thêm ảnh tàu ngầm Hà Nội ở vịnh Cam Ranh

Cùng xem thêm một số hình ảnh về tàu ngầm HQ-182 Hà Nội từ thời điểm được lai dắt từ tàu Rolldock Sea vào quân cảng Cam Ranh.